en

BIM sissejuhatus

Loeng
10:00 - 10:45, ruum VII-226

Bhargav Dave tutvustab lühidalt BIM-i põhimõtet ning selle arengut läbi aastate. Lisaks arutleb ta timmitud ehituse ja BIM-i kombineerimise võimaluste üle ehituse elutsükli jooksul. Suuremat tähelepanu pööratakse seejuures tootmise juhtimisele ja selle kontrollimisele.

Bhargav Dave

projektispetsialist - BIMforLean Aalto Ülikoolis
Bhargav Dave’l on mitu aastat teadustöö- ja tööalaseid kogemusi ning ta on spetsialiseerunud sellistele teemadele nagu timmitud ehitus, BIM ja infotehnoloogia ehituses. Bhargav on töötanud ehitussektoris projektidega, mis on seotud protsessi modelleerimisega ja täiustamisega, informatsioonisüsteemide arendamisega ja rakendamisega ning ka teadmiste juhtimisega. Bhargavi üheks suuremaks huviks võib pidada selliste uute lahenduste arendamist ehitussektoris, mis tõstaksid sealsete protsesside efektiivsust. Hetkel vastutab ta kahe suuremahulise projekti eest. Esimene neist arendab timmitud tootmisjuhtimise vaatenurgast ehitussektori jaoks mobiilirakendusi. Teine projekt on seotud VisiLean süsteemi uurimisega ja arendamisega, mille eesmärgiks on süsteemi kommertsialiseerimine. VisiLean on innovatiivne tootmisjuhtimise süsteem, mis ühendab omavahel timmitud ehituse ja BIM-i eesmärgiga toetada ehitusplatsil töötavaid meeskondi. Algselt Bhargavi kavandatud VisiLean on olnud pidevas arendamises alates 2009. aastast.