en

BIM-võistlus “BIM IT”

Tiimivõistlus
11:30 - 13:00

On aasta 2080 ja merevee tase on tõusnud 30 meetrit. Selle tõttu on Eesti pindala maapealset osa ainult 15 000 ruutkilomeetrit, millest 50%-le ei tohi ehitisi rajada või on ehitamiseks kõlbmatu maa-ala. Rahvaarv Eesti pinnal on aga tõusnud 5 miljoni elanikuni. See kõik on põhjustanud korraliku ruumipuuduse ja ehitamisel kasutatakse lisaks maapinnale ka jõudsasti õhku, veealust pinda ja maapinnast allapoole jäävat osa. Fossiilkütuste kaevandamine on ammendunud ning kasutada saab ainult taastuvenergiat. Seetõttu on oluline, et kõik uued hooned oleksid võimalikult energiatõhusad. Klimaatilised tingimused talvel on Eesti aladel jäänud samaks. Inimeste elustandardid on samad nagu praegu – ikka tahetakse värsket õhku, rohket päevavalgust, ruumikaid elamispindu ja liikumisvabadust. Samuti on inimeste jaoks oluline ehituse maksumus. Võistlusel osalevate meeskondade ülesandeks on pakkuda välja võimalikult väikese maksumusega ning energiatõhus korterelamu lahendus 2080. aasta Eesti territooriumile..

Võistluse reeglid:
 • Meeskonnas võib olla 1-3 inimest (tudengit).
 • Detailne lähteülesanne avalikustatakse kõigile registreerunud meeskondadele 4. aprillil.
 • Töö tuleb saata võistluse korraldajale hiljemalt 23.04.2014 kell 23:59.
 • Töö tuleb esitada BIM-mudelina eraldi tarkvara originaalversioonis ning *.ifc failiformaadis. Eraldi plaanide, vaadete, lõigete, seletuskirja jms esitamine ei ole vajalik.
 • Võistlustöös hinnatakse:
  • BIM-i rakendamist (kuni 30% lõppskoorist). Siin hinnatakse modelleerimise täpsust, tehnikaid ja mudeli organiseerimist.
  • Innovaatilisust ja arhitektuurilist lähenemist (kuni 30% lõppskoorist)
  • Oma idee ja lahenduse presenteerimist võistluspäeval (kuni 20% lõppskoorist)
  • Võistluspäeval lahendatud lisaülesande tulemust (kuni 20% lõppskoorist).
 • Võistlustöid hindab võistluspäeval žürii.
 • Võrdse lõppskoori korral otsustab võitja žürii enamushäälte alusel. Kui hääli jaguneb võrdselt, on määravaks žürii esimehe arvamus.
 • Võistluspäeval saavad meeskonnad lahendamiseks veel ühe lisaülesande, mis on seotud nende esitatud võistlustööga. Lisaülesanded tehakse teatavaks kõigile meeskondadele korraga ning nende lahendamist arvestatakse samuti lõppskoori arvutamisel.

Peaauhind on Tekla Corporationi peakontori külastus Soomes! Ole kiire, sest kohti jagub vaid 10-le esimesele tiimile!