en

EL 20-20-20 energiapoliitika ehitussektoris

Loeng
14:30 - 15:00, ruum VII-226

EL-i energia- ja keskkonnahoiu poliitika ehitussektoris on väljendunud jõulise ja kiire hoonete energiatõhususe parandamisega, mis Eestis algas 2007. aastal energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamisega. Praegu töötab enamus riike välja liginullenergianõudeid uutele hoonetele, mis on Eestis juba regulatsiooni sisse viidud. Liginullenergiahooned on raketiteaduste elementidega, kuid suure olemasoleva hoonefondi taustal jäävad kirsiks tordi peal. Paljud riigid, nii nagu ka Eesti, teevad suuri jõupingutusi olemasoleva elamufondi renoveerimiseks kaasaegsel ja energiatõhusal tasemel. EL-is arutletakse 2030 uute eesmärkide üle ning Eestis käsiteleb seda energiamajanduse arengukava ENMAK 2030+. Loengul tuuakse välja kesksed energiatõhususe instrumendid ning näidatakse, mida Eesti hoonefondiga on võimalik teha 2030 aastaks.

Jarek Kurnitski

Tallinna Tehnikaülikooli ehituskonstruktsioonide professor
Jarek Kurnitski on Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli professor ning oma erialaorganisatsiooni REHVA (Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste katusorganisatsioon) asepresident. Alates aprillist 2012 juhib Jarek liginullenergiahoonete nZEB uurimisgruppi TTÜ-s. Enne ühinemist TTÜ-ga töötas Jarek Soome Innovatsioonifondis SITRA, kus ta viis läbi Energiaprogrammi 2009-2012. Jarek on üks Euroopa juhtivatest teadlastest hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas, keda on tunnustatud Euroopa ja Skandinaavia erialaorganisatsioonide REHVA ja SCANVAC teadusauhindadega ning tema publikatsioonid hõlmavad üle 300 teadusliku ja rakendusliku väljaande. Jarek on olnud keskne autor Eesti ja Soome energiatõhususe miinimumnõuete ja arvutusmetoodika väljatöötamisel. Praegu juhib ta REHVA liginullenergiahoonete nZEB töörühma, mis töötab välja tehnilisi aluseid hoonete energiatõhususdirektiivi liginullenergianõuete rahvuslikuks implementeerimiseks.