en

EL 20-20-20 poliitika ehitussektoris

Paneeldiskussioon
15:00 - 16:00, ruum VII-226

Paneeldiskussioon keskendub ENMAK (energiamajanduse arengukava) 2020-le. Püüame saada vastuseid arengukavas ettenähtud suundade realiseerimise võimalikkusele just ideoloogilisest ning majanduslikust vaatenurgast. Uurime, kuidas nähakse ette energiatõhusate hoonete ning taastuvenergeetika ühendamist ning kuidas parenda renoveeritavate hoonete näitajaid. Diskuteerijateks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Maria Ševeljova, Riigi Kinnisvara AS esindaja Elari Udam, arhitekt Indrek Allmann ning Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski.

Esinejad:

Maria Ševeljova

Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium

Indrek Allmann

Arhitektuuribüroo Pluss


arhitekt

Elari Udam

Riigi Kinnisvara AS


haldusdirektor

Jarek Kurnitski

Tallinna Tehnikaülikool


professor