en

Energiatõhususe sissejuhatus

Loeng
10:45 - 11:30, ruum VII-226

Iga aastaga muutub järjest aktuaalsemaks kõik hoonete energiasäästuga ja energiatõhususega seonduv. Teet Tark räägibki selles loengus, mis vahe on energiatõhususel ja energiasäästul ning kas ja missugune rahaline sääst sellega kaasneb. Lisaks seletab ta lahti, millisel juhul saame rääkida energiatõhusast hoonest, madalaenergia-, liginullenergia- või nullenergiahoonest.

Teet Tark

juhataja - Hevac OÜ
Teet Tark on nimekas projekteerija, OÜ Hevac juhataja ja kauaaegne TTÜ õppejõud. Aastatel 1997-2003 oli Tark EKVÜ (Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus) juhatuse esimees, lisaks on ta ka ASHRAE (Ameerika kütte ja ventilatsiooniinseneride liit) liige. Teet Tark on olulisel määral kaasa aidanud energiaaudiitorite ja energiamärgise väljastajate kutsesüsteemi loomisele Eestis ning kuulub Eesti Ehitusinseneride Liidu ning EKVÜ kutsekomisjonidesse. Alates 2008. aastast on Tark energiatõhususe valdkonna kutsekomisjoni esimees.