en

Varjude võlu

Tiimivõistlus
11:15 - 12:45

Kas sinu maja akendest tuleb liiga palju päikest sisse? Kas alati hoiad kardinad ees, et saaksid arvutiga tööd teha ilma, et päike segaks? Kui vastus on jaatav, tule pane ennast proovile ning saa rohkem teada, kuidas lihtne fassaadidetail võib muuta ruumis olemise ja töötamise mugavamaks.

Võistlus on mõeldud kaheliikmelistele meeskondadele. Esmalt toimub 30-minutiline sissejuhatus inglise keeles, mida illustreeritakse heliodoni näidetega. Võistluse eesmärk on leida kõige parem lahendus hoone varjestamiseks 60 minuti jooksul. Iga meeskond saab hoone pabermaketi, kasutada saab pappi, teipi ja kääre oma idee teostamiseks.

Teemad, mida sissejuhatuses käsitletakse ja millele tasub mõelda oma hoone varjestamisel:

  • Päikesegeomeetria
  • Langemisnurk, kõrgusnurk, asimuut
  • Laiuskraadid
  • Hoone projekteerimise seosed päikesegeomeetriaga, mõisted passivne jahutus ja küte, küllaldane loomulik valgus
  • Hoonete omavaheline paiknemine ja selle mõjud
  • Hoonete sisekliima ning selle tagamise olulisus ja mõju inimeste tervisele
  • Päikesegeomeetria ja taastuvenergiaseadmete kasutamise seosed

Meeskond, kelle hoone varjestuse lahendus osutub kõige paremaks heliodoni stendil testides saab auhinnaks 100€, mille on välja pannud AS Paide Mek.

Ole kohal ning näita mida suudad sina päikesele vastu panna!