en

Pabersilla võistlus „Minu paber suudab!“

Tiimivõistlus
11:15 - 13:15

Kuulsad sillad Golden Gate Bridge ja Tower Bridge on läbi ajaloo paelunud inimesi ja pannud nii mõnegi meist mõtlema sellele, kuidas teha midagi nii võimast? Kas Sina saaksid silla ehitamisega hakkama? Aga kui see teha paberist?

Pane kokku kuni 3-liikmeline tiim ja pange koos proovile enda sillaehitamisoskused. Osalema on oodatud nii tudengid kui ka gümnaasiumiõpilased. Võistluse raames tuleb teha etteantud materjalidega pabersild, mille tugedevaheline kaugus on 50 cm. Ühele meeskonnale antakse 50 A4 koopiapaberit ja 2 pulgaliimi. Oma vahendeid kasutada ei tohi!

Reeglid:
  1. Koormus tuleb tugedele kanda ainult vertikaalselt. Silla toetamine tugede vertikaalsete servade vastu ei ole lubatud.
  2. Silla sõidutee osa peab olema vähemalt 5 cm laiune.
  3. Koormus rakendatakse sillale täpselt sildeava keskkohas.
  4. Kui kaks silda purunevad sama koormuse juures, võidab kergema kaaluga sild.
  5. Võitja selgitamiseks koormab üks võistkonna liige silda senikaua kuni sild puruneb.

Kriteeriumitele vastav sild läheb katsetamisele. Katsetamisel pannakse proovile silla kandevõime, kõige enam koormust kandev sild võidab. Kolme parimat tiimi autasustatakse. Auhinnad paneb välja AS Maru Ehitus.

NB! Sild tuleb projekteerida nii, et saaks kasutada ka koormusseadet.